شیب بندی و کف سازی ساختمان با دستگاه پیشرفته و بدون نیاز به ماسه - دیندار : 09906674922شیب بندی و کف سازی ساختمان با پیشرفته

ترین دستگاه روز دنیا

بـدون استفــاده از ماســه

پارس آباد مغان و حومه

 

دیندار : ۰۹۹۰۶۶۷۴۹۲۲

 

 

 


https://www.parsabadnews.ir/media/ads/sheeb-bandi.jpgقبل از اجرا بعد از اجرا


https://www.parsabadnews.ir/media/ads/shibbansi-2.jpg

کروم بندی پشت بام با تراز لیزری