کار گروه آرد و نان شهرستان پارس آباد برگزار شد

ابراهیم امامی فرماندار شهرستان پارس آباد در جلسه کار گروه آرد و نان با اشاره به اهمیت نان به عنوان برکت سفره ها گفت نظارت بر تولید و توزیع آرد و پخت نان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

به گزارش پایگاه خبری پارس آبادنیوز؛ابراهیم امامی فرماندار شهرستان پارس آباد در جلسه کار گروه آرد و نان با اشاره به اهمیت نان به عنوان برکت سفره ها گفت نظارت بر تولید و توزیع آرد و پخت نان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی افزود برابر گزارشات کیفیت تعدادی از کسیه های آرد از مطلوبیت خوبی برخوردار نبوده و باید نظارت ها بر آرد تولیدی بیشتر شود .

امامی به نا منظم و بی برنامه گی در ساعات کاری نانوایی نیز اشاره کرد و گفت شهرستان پارس آباد در فصل کاری قرار گرفته و جمعیت کارگری از سایر استانها و شهرستانها برای کار به به منطقه آمده اند و نیاز است سرانه آرد شهرستان برای پوشش بهتر نیاز ها افزایش یابد

وی همچنین از کشف و توقیف بیش از ۳ تن آرد خبر داد و گفت آرد های توقیفی بین نانوا یهای فعال که کیفیت پخت آنها از نظر بازرسان و مشتریان بالا باشد توزیع خواهد شد

انتهای پیام./