فرمانده سپاه پارس آباد خبر داد؛

نقش گشت های رضویون در ارتقای امنیت محلات

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان پارس‌آباد نقش گشت های رضویون را در ایجاد و ارتقای امنیت محلات موثری دانست.

سرهنگ پاسدار علی پیرجاهد در گفت‌و گو با پایگاه خبری پارس آباد نیوز، اظهار کرد: گشت رضویون بسیج شهرستان پارس آباد برای تأمین امنیت پایدار در محلات تلاش می‌کنند.

وی گفت: گشت رضویون بسیج شهرستان پارس آباد برای تامین امنیت پایدار در محلات یار و یاور شورای تامین و نیروهای مسلح شهرستان شدند.

سرهنگ پاسدار پیرجاهد ادامه داد: این فرشتگان خدا از بطن مردم و برای مردم خلق شده اند و مردم نیز با آغوش باز از گشت رضویون استقبال کردند.

وی افزود: امنیت یک موضوع مشاع است هم سهم دارند و کشت رضویون رابط مردمی کردن و مردمی بودن امنیت است.